Ăn theo trung tâm du lịch mới, thị trường BĐS Bình Châu đua nhau tăng giá